Miasto wygrało ze spółdzielnią mieszkaniową

Miasto Lubartów wygrało w sądzie ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

Choć ta domagała się 60 tysięcy złotych za okres bezumownego korzystania przez filię biblioteki miejskiej z lokalu przy ulicy 1 Maja.  Spór dotyczył okresu kiedy po w wypowiedzeniu przez Spółdzielnię umowy najmu , bibliotekarze przez kilka miesięcy korzystali z dotychczasowego lokalu a miasto płaciło taki jak wcześniej czynsz. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił w całości roszczenia spółdzielni.  Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej domagał sie opłat w wysokości 50 zł za metr kwadratowy, na takie opłaty z kolei nie godziły się władze Lubartowa.  Po wyroku pierwszej instancji miasto miało zapłacić 13 250 zł z odsetkami a spółdzielnia miała zapłacić 1760 złotych kosztów procesowych. Sąd apelacyjny zmienił wyrok i oddalił w całości roszczenia spółdzielni dodatkowo będzie ona musiał zapłacić bibliotece koszty procesowe w wysokości 5465 zł.  Z tytułu opłaty sądowej spółdzielnia wpłaciła do kasy sądu 2 531 zł oprócz tego 992 zł z za sporządzeni opinii biegłego do tego dochodzi minimum 4 800 zł wynagrodzenia dla radcy za prowadzenie sprawy w dwóch instancjach sądowych.  Łącznie jest to kwota ponad 13 tysięcy złotych.  Działania te maja podobno obciążyć prawnika spółdzielni. 

Data opublikowania: 00:08, 6 sierpnia 2009

Kategorie: Aktualności