XI Forum Gospodarcze

Ochronie interesów pracodawców i źródłom finansowania działalności gospodarczej poświecone było XI już Lubartowskie Forum Gospodarcze.

Głównym celem Forum było przekazanie przedsiębiorcom praktycznych informacji przydatnych w codziennym prowadzeniu firmy. Podczas Forum przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje na temat możliwości pozyskiwani środków europejskich. Spotkanie było też okazją do integracji środowiska gospodarczego powiatu lubartowskiego.  W  zorganizowanym  przez  o  Lubelską  Fundację  Rozwoju  i  Urząd Miasta  Lubartów  Forum Gospodarczym wzięło  udział  kilkudziesięciu  liczących się przedsiębiorców z  terenu powiatu lubartowskiego.

Data opublikowania: 23:08, 16 lipca 2009

Kategorie: Aktualności