Muzeum szuka pamiątek

Z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Muzeum Regionalne w Lubartowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Lubartowa o pomoc w realizacji wystawy poświęconej wojnie i okupacji niemieckiej na ziemi lubartowskiej.

We wrześniu br. muzeum zaplanowało zorganizować wystawę na ten temat. Swoją tematyką miałaby ona obejmować działania wojenne 1939 roku, ale i okres okupacji niemieckiej. Chcemy pokazać przygotowania do wojny i działania militarne. Na naszym terenie rozegrała się jedna z ważniejszych bitew kończących kampanię wrześniową – bitwa pod Kockiem. Ponadto przez Lubartów i okolice przechodziły różne formacje wojskowe, przemieszczali się tędy – z konieczności – różni ludzie, miasto było bombardowane. Chcielibyśmy pokazać życie codzienne, tajne nauczanie, terror okupanta i ruch oporu. Zapewne znajdzie się też miejsce na zadokumentowanie udziału Lubartowian w wydarzeniach rozgrywających się na innych frontach II wojny światowej, bądź represji w obozach i miejscach zesłania po różnych zakątkach ziemi. Ramy czasowe wystawy obejmowałyby okres od września 1939 r. do wyzwolenia Lubartowa w lipcu 1944 r. Na wystawie chcemy pokazać fotografie miasta i ludzi, dokumenty, militaria oraz inne pamiątki. Szczególnie apelujemy o oryginalne eksponaty, tym niemniej ważne wydarzenia mogą być dokumentowane foto- i kserokopiami.
Muzeum Regionalne prosi o udostępnienie pamiątek z okresu wojny i okupacji. Mogą one zostać wypożyczone na czas określony, prawa autorskie i własnościowe zostaną zachowane.    

Data opublikowania: 23:08, 16 lipca 2009

Kategorie: Aktualności