Dłuższa ul. ks. J.Popiełuszki

Mieszkańcy Lubartowa mogą już jeździć nową ulicą ks. Jerzego Popiełuszki.

Kosztem  680  tysięcy  złotych  miasto  wybudowało około 300 metrów jej przedłużenia. W ramach  inwestycji  oprócz  samej  drogi  powstało  również  zjazdy do posesji,  chodnik, oświetlenie uliczne, dwa skrzyżowania oraz dwa przejścia dla pieszych. Projekt znajduje się na  liście  rezerwowej regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  (RPO WL) na  lata 2007-2013. Miasto wybudowało drogę  z własnych  środków, a teraz ubiegać się będzie o zwrot części poniesionych  kosztów  w  ramach  RPO.  Inwestycję  realizowaną  przez  Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych  z  Lubartowa  udało  się zakończyć na trzy miesiące przed planowanym terminem.

Data opublikowania: 23:07, 16 lipca 2009

Kategorie: Aktualności