Zmiany w ”jordanku”

Ogród Jordanowski w centrum Lubartowa odzyska swoją świetność. Miasto porozumiało się z Gminą Żydowską.

Prawdopodobnie  już  jesienią ruszą pierwsze prace przy zagospodarowaniu placu w centrum miasta. Miejsce to ma łączyć funkcję  rekreacyjną  i  użytkową  z historycznym  kontekstem.  Zachowany  zostać  ma  jednocześnie  otwarty charakter  tego  miejsca.  Będzie  możliwe  tak jak  dotychczas  przejście  do  ul.  Legionów  czy Lubelskiej. Powstać mają również dwie tablice upamiętniający  historię  tego  miejsca.  Miasto Lubartów będzie dzierżawić teren Ogrodu Jordanowskiego należący do Warszawskiej Gminy Wyznaniowej bezpłatnie przez okres  trzydziestu  lat. W  tej chwili  trwają ustalenia dotyczące kosztów i wyglądu ogrodzenia.

Data opublikowania: 09:06, 19 czerwca 2009

Kategorie: Aktualności