Kolejne pieniądze dla Lubartowa

Miasto Lubartów otrzyma ponad 125 tysięcy złotych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu, pod nazwą „Demokratyczne i europejskie doświadczenia Miasta Lubartów w rozwoju samorządności lokalnej i postaw obywatelskich Rejonu Emilczyńskiego na Ukrainie”.

Jest to już kolejny projekt realizowany z pieniędzy MSZ-u, który oprócz wzmocnienia młodej ukraińskiej demokracji służy również promocji Lubartowa poza granicami kraju. Jest również postawą tworzenia kontaktów i współpracy instytucji obydwu samorządów oraz rozwoju kontaktów przedsiębiorców z Polski i Ukrainy. Tak jak poprzednie powstał i będzie realizowany w Wydziale Promocji i Projektów Społecznych UM.  Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania partnerskiego samorządu z Emilczyna. Polega na przeprowadzeniu cykli spotkań, seminariów i wizyt studyjnych w Polsce i na Ukrainie, obejmujących wymianę doświadczeń z polskiej drogi do demokracji i Unii Europejskiej oraz funkcjonowaniu naszego kraju w realiach europejskich. Z całej Polski dofinansowanie uzyskało zaledwie 10 wniosków w tym lubartowski, który sklasyfikowany został na trzecim miejscu. Na jego realizację Lubartów otrzymał całą oczekiwaną dotację i pod względem wysokości przyznanych funduszy znalazł się na drugiej pozycji  po województwie Świętokrzyskim.  

Data opublikowania: 12:06, 10 czerwca 2009

Kategorie: Aktualności