Czas na Lubartów podpisany

Burmistrz Jerzy Zwoliński podpisał 28 kwietnia w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”.

Samorząd Lubartowa za 6 milionów złotych przygotuje dla inwestorów 57 hektarów uzbrojonych terenów w zachodnie części miasta. Środki na tę inwestycję pochodzą z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.  Przedmiotem projektu jest kompleksowe przygotowanie terenu przy ul. Gazowej w Lubartowie pod inwestycje. W ramach projektu wybudowane zostaną drogi umożliwiające obsługę tworzonych terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem w postaci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji umożliwiającej wstrzelenie światłowodu oraz zmodernizowana zostanie ulica Gazowa. Teren objęty projektem stanowi obszar przeznaczony pod produkcję, z dopuszczeniem lokalizowania usług komercyjnych.
Przygotowane w ramach niniejszego projektu tereny inwestycyjne zostaną zaoferowane    inwestorom   lokalnym,    regionalnym,    krajowym   i międzynarodowym, na inwestycje o co najmniej lokalnym charakterze innowacyjności, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Oferta zostanie skierowana do przedstawicieli każdej branży, a o wyborze inwestycji, w sytuacji wielości ofert, będzie decydował stopień jej innowacyjności.
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, które powinny rozpocząć się na początku lipca. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2010 roku.

Data opublikowania: 07:05, 4 maja 2009

Kategorie: Aktualności