Absolutorium dla Burmistrza Zwolińskiego

Nad udzieleniem absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu burmistrzowi debatowali w piątek 24 kwietnia lubartowscy radni.

Wprawdzie brak akceptacji rady miasta nie skutkuje odwołaniem burmistrza a jest jedynie furtką to ewentualnego referendum w tej sprawie  lub ponownych wyborów do rady miasta to jednak zawsze temat ten budzi emocje wśród radnych.  Ostatecznie 11 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu, 5 było przeciw a 4 wstrzymało się od głosu. Ponadto podczas 30-ej sesji rady miasta lubartowscy rajcy przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań określonych w  „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”,  omawiane było też sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data opublikowania: 21:04, 24 kwietnia 2009

Kategorie: Aktualności