Nowe drogi w mieście

Miasto Lubartów wybuduje za 4,3 mln złotych nową drogę łączącą część przemysłową miasta z krajową 19. Połowę kosztów budowy pokryje budżet państwa w ramach„ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, za drugą natomiast zapłaci samorząd miasta.

Na plac budowy wyjechał już ciężki sprzęt Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lubartowie, tym samym miasto Lubartów jako piewrszy w województwie samorząd rozpoczął budowę „schetynówki” . Projekt obejmuje nie tylko budowę nowej ulicy  Koźmińskiego o długości ponad 500 m, ale również przebudowę ulicy Przemysłowej – dojazdowej do terenów przemysłowych o długości ponad 300 m. Ponadto zmodernizowane zostaną skrzyżowania z ulicą Przemysłową i Krańcową oraz z linią kolejową, wybudowane zostanie oświetlenie  uliczne, chodnik, 6 przejść dla pieszych i ścieżka rowerowa. Zakończenie inwestycji  planowane jest na listopad tego roku. Maszyny budowlane wyjechały również na ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Tutaj inwestycja będzie polegała na przedłużeniu na odcinku 290,3 mb ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w kierunku południowym do ul. Piaskowej wraz z budową oświetlenia ulicznego. Projekt znajduje się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013. Miasto w 2009 roku wybuduje drogę z własnych środków, a następnie ubiegać się będzie o zwrot 85% w ramach RPO.

Data opublikowania: 15:04, 17 kwietnia 2009

Kategorie: Aktualności