Budują Koźmińskiego

Umowę na budowę ulicy Koźmińskiego w Lubartowie podpisali burmistrz Jerzy Zwoliński i Eugeniusz Urban prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Lubartowie. W przedświąteczny czwartek na plac budowy wyjechały już natomiast pierwsze maszyny.

Koszt budowy wyniesie około 4,3 mln zł, z czego połowa będzie pochodziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Projekt zajął drugą lokatę na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt  obejmuje nie tylko budowę nowej ulicy Koźmińskiego o długości ponad 500 m, ale również przebudowę ulicy Przemysłowej – dojazdowej do terenów przemysłowych o długości ponad 300 m. Ponadto w ramach projektu zmodernizowane zostaną skrzyżowania z ulicą Przemysłową i Krańcową oraz z linią kolejową. W celu poprawy bezpieczeństwa wybudowane zostanie oświetlenie uliczne, chodnik, 6 przejść dla pieszych i ścieżka rowerowa. Już wkrótce rozpoczną się roboty budowlane. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad tego roku. Dzięki realizacji tego projektu powstanie nowe połączenie komunikacyjne pomiędzy terenem gospodarczym, a ulicą Lubelską, stanowiące trasę wylotową z miasta w kierunku na Lublin.  Spowoduje to znaczne odciążenie skrzyżowania ulicy Lubelskiej z ulicą Kolejową oraz skróci drogę i czas dojazdu do terenów przemysłowych. Jednocześnie stworzy podstawy do budowy trasy Wschodniej – Zachodniej stanowiącej tzw. małą obwodnicę miasta, rozwiązującej problemy komunikacyjne Lubartowa, który jest miastem o wzdłużnym, nieefektywnym charakterze urbanistycznym.

Data opublikowania: 11:04, 12 kwietnia 2009

Kategorie: Aktualności