Wyniki sondażu OBOP

Podczas XIX sesji rady miasta burmistrz Jerzy Zwoliński przedstawił szczegółowe wyniki badań preferencji lubartowian w dwóch ważnych dla rozwoju miasta sprawach, budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Gazowej i przenoszenia targowiska miejskiego na ul. Kościuszki, jakie TNS OBOP wykonał na zlecenie władz miasta.

Poniżej znajduje sie prezentacja szczegółowych wyników tych badań. Do jej oglądania wymagany jest jeden z programów : PowerPoint, Power PointViewer lub OpenOffice.

Data opublikowania: 09:04, 7 kwietnia 2009

Kategorie: Komunikaty