WIĘKSZOŚĆ LUBARTOWIAN ZA

Ponad połowa mieszkańców Lubartowa popiera budowę zakładu segregacji odpadów przy ulicy Gazowej oraz przeniesienie targowiska miejskiego na ul. Kościuszki – wynika z sondażu przeprowadzonego przez OBOP.

W ankiecie telefonicznej przeprowadzonej na próbie 500 osób  w dniach 21 i 22 marca 2009 r. – TNS OBOP, najbardziej doświadczona w Polsce instytucja badania opinii publicznej, badała preferencje Lubartowian dotyczące dwóch  planowanych inwestycji miejskich, a mianowicie budowy przy ulicy Gazowej zakładu segregacji odpadów oraz rewitalizacji placu przy ulicy Rynek II i związanym z tym zamiarem przeniesienia targowiska miejskiego na ulicę Kościuszki. Doboru reprezentatywnej próby respondentów dokonano losowo. Badaniem objęci byli tylko pełnoletni mieszkańcy Lubartowa. Maksymalny błąd oszacowania w odniesieniu do wszystkich mieszkańców miasta mógł wynieść +/- 4,4%. Osoby do których telefonowali ankieterzy OBOP wyrażały zgodę na udział w badaniu oraz podawały swoją płeć, wiek i wykształcenie. Respondentom zadawano następujące pytania (podajemy pełne sformułowania za OBOP-em):
 Pytanie Nr1 – Władze Lubartowa zamierzają wybudować przy ulicy Gazowej, sfinansowany po części ze środków UE, zakład segregacji odpadów, który miałby korzystny wpływ na koszty gospodarki odpadami ponoszone przez każdego mieszkańca miasta. Przeciwnicy tej lokalizacji twierdzą, że spowoduje to różne uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Władze natomiast zaprzeczają i argumentują, że zastosowana tam technologia te uciążliwości wyklucza.
A co Pan(i) o tym sądzi, czy jest Pan(i) za wybudowaniem tego zakładu czy przeciw?
 Pytanie Nr2 – Władze Lubartowa chcą przenieść targowisko miejskie na ulicę Kościuszki (300 metrów od obecnego miejsca). Na miejscu obecnego targowiska po przebudowie powstałby plac wielofunkcyjny, co poprawiłoby wygląd i polepszyłoby funkcjonalność centrum Lubartowa. Dopuszczalny byłby  tam handel targowy, ale tylko w określonych dniach i godzinach, bez trwałego rozstawiania straganów. Zamiarowi przeniesienia przeciwstawiają się sprzedawcy z targu twierdząc, że będzie to uciążliwe dla kupujących i ograniczy lub pozbawi handlujących źródeł dochodów.
Czy jest Pan(i) za przeniesieniem targu na ulicę Kościuszki czy pozostawieniem tam gdzie jest?
 Z  sondażu wynika, że w sprawie budowy zakładu segregacji odpadów przy ulicy Gazowej, Lubartowianie w większości (56%) popierają działania władz. Natomiast co trzeci mieszkaniec (34%) jest temu przeciwny, a 10%  nie ma w ogóle na ten temat zdania. Istotne jest jednak to, że inwestycję tę wspiera bardzo duży odsetek ludzi młodych bo aż 66% w wieku 18-29 lat.
 Jeśli chodzi o przeniesienie targu, zamiar ten wspiera jeszcze więcej bo aż 59% mieszkańców miasta. Podobnie jak w przypadku zakładu segregacji odpadów mniej więcej co trzeci mieszkaniec (35%) jest temu przeciwny. W tym przypadku mniejszy jest też odsetek osób nie mających w tej sprawie zdania (6%). Bardziej szczegółowe wyniki sondażu, jak zapewniał burmistrz, zostaną przedstawione na najbliższej sesji rady miasta.
 Analizując wyniki badań musimy pamiętać, że sondaż był formą konsultacji społecznej. Gdyby te wyniki, co jest bardzo prawdopodobne potwierdziły się w referendum, „wyrok” wynikający z  funkcjonowania demokracji byłby dla przeciwników tych inwestycji bardzo dotkliwy. Wyniki sondażu przeprowadzonego w Lubartowie wskazują, że pomimo ogromnej aktywności opozycjonistów rozpowszechniających  swój sprzeciw w sprawie tych dwóch inwestycji w radiu, prasie i telewizji, a także poprzez akcje zbierania podpisów, preferencje większości mieszkańców Lubartowa w sprawie budowy zakładu segregacji odpadów przy ulicy Gazowej i przeniesienia targu miejskiego na ulicę Kościuszki, są zbieżne z zamiarami sprawujących władzę. Ujawniony wstępny, bardzo ogólny wynik sondażu, spowodował bardzo nerwowe reakcje opozycji. Rozpowszechniane są obecnie różnego rodzaju „teorie spiskowe”, tworzone w celu pomniejszenia wartości sondażu. Autorzy tych działań snują nawet insynuacje pod adresem TNS OBOP i burmistrza.

Data opublikowania: 10:04, 2 kwietnia 2009

Kategorie: Aktualności