TNS OBOP ZBADA PREFERENCJE LUBARTOWIAN

W najbliższym czasie TNS OBOP, najbardziej doświadczony Instytut Badawczy w Europie Wschodniej, będzie badał preferencje Lubartowian w sprawie budowy przy ulicy Gazowej zakładu segregacji odpadów oraz w sprawie przeniesienia targowiska miejskiego o 300 m od dotychczasowego miejsca na ulicę Kościuszki (teren po byłej Jajczarni).

Badanie ma na celu poznanie w tych kwestiach opinii Lubartowian, w większości nieuwikłanych w partykularne interesy związane z tymi zamiarami i nieangażujących się politycznie.
 Decyzje szczególnie w tej pierwszej sprawie w istotny sposób wpłyną na koszty jakie każdy z nas będzie ponosił w przyszłości. Co pewien czas w ramach dyskusji pojawiają się różne, „księżycowe” bo nie uwzględniające realiów koncepcje budowy zakładu odpadów w innym miejscu, np. na terenie zalewowym Wieprza lub w strefie ochronnej ujęcia wody. Lubartów nie ma do dyspozycji wielkich obszarów i trzeba mieć na uwadze to, że w niewielkiej stosunkowo odległości od centrum miasta są już tereny innej gminy, którymi burmistrz nie może zarządzać.
 Targ miejski to nie tylko kwestia estetyki. Nie tak dawno protestowano w Lubartowie przeciw zamiarowi sprzedaży placu gdzie stał pomnik, argumentując między innymi skromnością wolnej przestrzeni z elementami zieleni w centrum. Plac po targu te tereny by powiększał i oprócz ograniczonej funkcji handlowej, spełniałby po przebudowie także funkcje rekreacyjne, byłby też miejscem gdzie można by organizować różne spotkania, imprezy czy uroczystości w tym także o charakterze religijnym.
 W związku z planowanym badaniem TNS OBOP w Lubartowie burmistrz Jerzy Zwoliński wystosował do mieszkańców list informujący o problemach z zawartą prośbą o wyrażenie zgody na udział w ankiecie. List ten dostarczany jest aktualnie do gospodarstw domowych Lubartowa, dołączony jest również do bieżącego numeru „Lubartowiaka” , jego treść znajduje się również w poniżej.

 

Data opublikowania: 09:03, 19 marca 2009

Kategorie: Aktualności