Spotkanie opłatkowe Lubartowiaków

W minioną sobotę 3 stycznia 2009r., po raz kolejny w Domu Diecezjalnym przy ul. Podwale w Lublinie dzielili się opłatkiem i składali sobie noworoczne życzenia „Lubartowiacy „ – grupa osób mieszkających poza Lubartowem, których łączy wspólne pochodzenie z naszego miasta.

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w intencji żyjących i nieżyjących Lubartowiaków, którą odprawił oraz wygłosił homilię Ks. Prałat Józef Zbiciak.
 Na zaproszenie organizatorów w sobotnim opłatku uczestniczył Burmistrz Lubartowa Jerzy Zwoliński, który obok życzeń przekazał zebranym egzemplarze nowego kalendarza ściennego Lubartowa, zawierającego widoki z miasta. W spotkaniu uczestniczyło ponad pięćdziesiąt osób w tym kilkanaście z Lubartowa.
„Lubartowiacy” poza kontaktami telefonicznymi i listownymi, spotykają się raz na jakiś czas. Ostatnio w czerwcu ubiegłego roku zorganizowali spotkanie przedwojennych żaków i harcerzy lubartowskich przy ognisku w Firleju. Rokrocznie spotykają się przy okazji Wszystkich Świętych w Lubartowie oraz na tradycyjnym opłatku w Lublinie. Organizatorami spotkań są: Jerzy Kiełczewski, Teresa Libucha, Teresa Fronczak, Halina Kozłowska, Danuta Dumało z Lublina, oraz  Jan Lisek, Henryka Podleśna, Krystyna Bychawska, Maria Jabłońska z Lubartowa. Wysiłki i determinacja tych osób, przekładają się na skuteczność gromadzenia byłych Lubartowian z różnych stron Polski, co jest faktem godnym podkreślenia.

Data opublikowania: 13:01, 5 stycznia 2009

Kategorie: Aktualności