Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji

epartament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie realizuje projekt systemowy „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”.

    Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadru Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
   Zainteresowani przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z określeniem zapotrzebowania na konkretne rozwiązanie innowacyjne. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów a w zamian za współpracę z naukowcem nieodpłatnie otrzyma wykonaną analizę zgłoszonego przez siebie problemu do wykorzystania do własnych celów.
Wybór zagadnienia przedsiębiorcy uzależniony zostanie od stopnia jego innowacyjności i kosztu jaki pociąga za sobą jego rozwiązanie.
     I termin składania Deklaracji Uczestnictwa do 31 grudnia 2008 roku, II termin – do końca lutego 2009 roku
   Rozwiązanie kwestii, zagadnienia, problemu przedsiębiorcy powierzone mają być przedstawicielom środowiska naukowego, którzy w oparciu o swoją wiedzę będą mogli wskazać konkretne rozwiązania innowacyjne a przez to stanowić stałe zaplecze rozwiązań innowacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców.
Regulamin zasad uczestnictwa w projekcie „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.rsi.lubclskic.pl

Data opublikowania: 08:12, 12 grudnia 2008

Kategorie: Aktualności