BURMISTRZ LUBARTOWA WYRÓŻNIONY

W niedzielę 19 października 2008 r. w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Grzegorza Palki, zwanej „Samorządowym Oskarem”. Wśród osób wyróżnionych w tegorocznej edycji znalazł się burmistrz Lubartowa Jerzy Zwoliński, którego wyróżniono „za działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej”.

Nagroda im. Grzegorza Palki, nadawana była już po raz 11 przez Ligę Krajową zrzeszającą Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierające swoją działalność o hasło „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna” . Liga Krajowa jest stowarzyszeniem samorządowców, które promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w Polsce oraz wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia więzi lokalnych, integrujące mieszkańców. Poprzez fundację nagrody im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę. Ten „Samorządowy Oskar” nadawany jest w trzech kategoriach:
I. W dziedzinie ogólnopaństwowej – laureatem w tym roku został Władysław Ortyl, Senator RP, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
II. W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym – laureatami zostali: Tadeusz Chrószcz – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Wójt Gminy Mirkowice, Władysław Husejko – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Kazimierz Kotowski – Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Opatowski.
III. W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym – laureatami zostali: Hubert Kurzał – Burmistrz Leśnicy, oraz Wojciech Lubawski – Prezydent Kielc.
Burmistrz Lubartowa Jerzy Zwoliński jako jedyny z województwa lubelskiego, był wśród 11 wyróżnionych z całej Polski osób. Wszystkie te wyróżnienia miały charakter równorzędny.
 Tegoroczną galę wręczenia „Samorządowych Oskarów” prowadziła Katarzyna Dowbor, a  swoją obecnością zaszczycili między innymi: Danuta Wawrzynkiewicz – przedstawicielka Prezydenta RP, Grażyna Gęsicka – Poseł na Sejm RP, Jerzy Kropiwnicki – Prezydent Łodzi, prof. Jerzy Regulski – jeden z wybitnych twórców polskiej reformy samorządowej, Jadwiga Palka – żona Grzegorza patrona nagrody, prof. Irena Lipowicz –  poseł na Sejm I, II i III kadencji., prawnik, wykładowca akademicki i dyplomata, która zabierając głos podkreśliła, że praca w samorządzie jest czasami niedoceniana i niedostrzegana przez innych. Nie trzeba się tym zrażać i systematycznie działając pracować dla dobra społeczności lokalnej.
 Nagroda im. Grzegorza Palki  – „Samorządowe Oskary”ma w swoim zamyśle taką pracę wyróżniać i nagradzać.

 

Data opublikowania: 10:10, 20 października 2008

Kategorie: Aktualności