Debatowali o śmieciach

Rozwój systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w roku 2008 i w latach kolejnych – pod takim hasłem 2 października w sali obrad Urzędu Miasta odbyła się konferencja z radnymi gmin należących do ZKGZL.

Podczas spotkania dr Anna Haładyj z KUL-u przedstawiła prezentację na temat: „Obowiązki organów gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi”. Następnie pracownicy Związku – Marian Olesiejuk i Krzysztof Grzegorczyk zaprezentowali działania, jakie podjęto w roku 2008 w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Celem konferencji było zaznajomienie radnych gmin członkowskich ze stanem aktualnym działań Związku w roku 2008 i jego planami na rok 2009. Całość zakończyła się dyskusją, podczas której organizatorzy spotkania odpowiadali na pytania zgromadzonych. Jak poinformował zebranych burmistrz Jerzy Zwoliński – technologia zastosowana w zakładzie nie będzie powodowała uciążliwości dla mieszkańców, a na pewno nie byłaby ona większa niż niektóre zakłady usługowe. Dzięki zakładowi i całemu systemowi odbioru, segregacji i wywozu odpadów, z pewnością skorzystają okoliczne lasy, ponieważ nie będzie się opłacało wyrzucać tam śmieci. Kolejnym argumentem są pieniądze. Teraz dzięki wsparciu funduszy europejskich trzeba będzie wydać 9 mln złotych, a w przypadku opóźnienia inwestycji koszt wzrośnie już do 20 mln.

Więcej na ten temat  TUTAJ

Data opublikowania: 14:10, 9 października 2008

Kategorie: Aktualności