Głosuj na Patryka

Jeden z uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej został zakwalifikowany jako jeden z 10 uczniów z Polski do konkursu Alter Ego w którym biorą udział osoby całej Europy.

Jest nim Patryk Iwanek ma 15 lat. Aby zwiększyć jego szanse na wygraną należy poprzez stronę www zagłosować na prace Patryka. Nagrodą jest wyjazd do Danii.

http://www.alterego-europe.eu/pl/the_competition/9171220115881

Alter Ego to projekt prowadzony przez EUNIC (European Union National Institutes for Culture – Europejski Związek Instytutów Kultury) dla uczczenia Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego

Alter Ego – jeden z siedmiu sztandarowych projektów wybranych przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego – to ogólnoeuropejski konkurs odbywający się od  kwietnia do września 2008 roku w co najmniej 22 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Projekt ten zachęca młodych ludzi w wieku 14-18 lat do zwrócenia uwagi na obecne w ich lokalnych społecznościach inne, różnorodne tożsamości oraz do stworzenia podwójnego portretu (w formie wideo, fotografii, muzyki…). Taki podwójny portret składać ma się z autoportretu oraz towarzyszącego mu portretu osoby wywodzącej się z innego środowiska i innej tradycji kulturowej. Konkurs promowany będzie w mediach poszczególnych krajów, w internecie, jak również poprzez bezpośrednie kontakty ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi i przy wykorzystaniu młodzieżowych sieci informacji.

Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną umieszczone na centralnej stronie internetowej projektu, umożliwiając oddawanie na nie głosów. W każdym kraju jury złożone ze znanych artystów i specjalistów medialnych wybierze dwóch finalistów.

Po zakończeniu odbywającego się latem konkursu, Alter Ego zaprosi młodych finalistów do wzięcia udziału w trwających pięć dni Warsztatach Międzykulturowych, które prowadzić będą europejscy artyści wywodzący się ze społeczności mniejszościowych czy migracyjnych. Młodzi uczestnicy warsztatów zapoznają się więc także z tematem migracji i mniejszości w Europie.

Na koniec projektu (styczeń-marzec 2009) prace powstałe podczas warsztatów oraz te wybrane w konkursie stworzą część wystawy objazdowej, która za pośrednictwem zrzeszonych w EUNIC instytucji podróżować będzie po Europie, a ponadto dostępna będzie na stronie internetowej oraz na DVD.

Stworzone podczas projektu Alter Ego prace zostaną wykorzystane jako konkretne praktyczne przykłady i studia przypadku w materiałach edukacyjnych w dziesiątkach tysięcy szkół w Europie. Organizatorzy zagwarantują także rozpowszechnienie prac wśród wszystkich partnerów i uczestników projektu – instytutów kultury, organizacji młodzieżowych, lokalnych grup i instytucji.

Finaliści projektu, wykorzystując nowo zdobyte doświadczenia, odgrywać będą rolę Ambasadorów dialogu międzykulturowego w szkołach, centrach kultury i lokalnych ośrodkach, jak również w instytucjach politycznych i rządowych.

 

 

Data opublikowania: 11:10, 22 września 2008

Kategorie: Aktualności