Lubartowska Bazylika

Uroczyste ogłoszenie nadania tytułu bazyliki mniejszej Sanktuarium św. Anny w Lubartowie miało miejsce 26 lipca podczas odpustowej mszy świętej.

Oprócz lubartowskiego kościoła tytuł ten, nadawany przez papieża, posiadają tylko trzy kościoły na Lubelszczyźnie. O tym, że będą poczynione starania, aby kościół świętej Anny pretendował do miana bazyliki mówiono już od momentu koronacji obrazu św. Anny, czyli od 2003 roku. Starania te rozpoczął ksiądz prałat Andrzej Tokarzewski. Liczne dokumenty, wymagane do otrzymania tego tytułu gromadzono przez kilka lat. O nadanie odznaczenia wystąpił do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów arcybiskup Józef Życiński. Było to w lutym 2007 roku. Już w maju tego roku kongregacja „przyozdobiła” lubartowski kościół tytułem bazyliki mniejszej. Mówiąc najprostszym językiem bazylika mniejsza jest to siostrzany kościół do Bazyliki św. Piotra – mówi proboszcz paraf i św. Anny, ks. Andrzej Majchrzak. – Papież odznacza kościół tytułem bazyliki mniejszej na znak ich szczególnej więzi z Kościołem Rzymskim i z osobą Następcy Św. Piotra. Aby uzyskać to odznaczenie kościół musi spełnić szereg warunków ustalonych po Soborze Watykańskim dekretem z 1968 roku. Musi przede wszystkim stanowić w diecezji ośrodek życia liturgicznego i działalności duszpasterskiej. Winien posiadać także obszerne prezbiterium, odpowiednią liczbę prezbiterów, odpowiedni zespół ministrantów oraz dobrze przygotowany chór. Kongregacja bierze także pod uwagę znaczenie kościoła jako pomnika historycznego oraz jego walor jako obiektu sztuki. Jak mówi gospodarz paraf i św. Anny – czynnikami,  które miały w ostatnich latach też wpływ na otrzymanie tytułu bazyliki było rozpoczęcie dwa lata temu wieczystej adoracji, czyli poświęcenie kaplicy wieczystej adoracji, a także powstanie w ubiegłym roku hospicjum. Na Lubelszczyźnie oprócz lubartowskiego kościoła tytuł bazyliki posiada jeszcze trzy kościoły: Kościół Ojców Dominikanów na Starym Mieście, kościół w Wąwolnicy oraz kościół w Chełmie.

fotoreporarz z uroczystości w Lubartowiaku 7 sierpnia

Data opublikowania: 11:06, 28 lipca 2008

Kategorie: Aktualności