Pomnik do rozbiórki

Radni zdecydowali, że pomnik stojący w centrum miasta nazywany „lodami włoskimi” lub „bałwankiem” zostanie rozebrany.

Jak argumentowano – jest to twór nie wiążący w żaden logiczny sposób wyrytych tam dat. Żadne muzeum w tym również Muzeum Socrealizmu w Kozłówce nie było nim zainteresowane. Szeroką argumentację przytoczył na sesji w-ce przewodniczący RM Andrzej Zieliński. Jak poinformował radnych: 17 X 1978 ZBOWiD w Lubartowie wystąpił z wnioskiem o wydanie lokalizacji pomnika żołnierzy poległych w latach 1939-1945, co było tendencją wówczas popularną w całym kraju. I nikt nie miał by nic przeciwko, żeby pomnik taki w mieście był. Miesiąc później zgoda taka została wydana.  Natomiast pomiędzy listopadem, a kwietniem następnego roku stała się rzecz dziwna. Zniknął wnioskodawca jakim był ZBOWiDu, a pojawił się społeczny komitet budowy pomnika, zdecydowanie go upolityczniając. Projektant Krzysztof Moczydłowski na zlecenie tego komitetu przygotował plan realizacyjny pomnika! „35 lecia PRL”. Dolny element pomnika miał przedstawiać prostopadłościan, górny zaś rozwianą chorągiew. Zaprojektowano go tablicami, w których miały być napisy o treści społeczno – politycznej, jednak w ich miejsce pojawiły się nie związane logicznie daty (1905, 1918, 1939 i 1945). Komitet wydrukował zaproszenie na odsłonięcie pomnika o wolność, niepodległość i socjalizm dostosowując daty na nim do tej filozofii. Jednak w świadomości ZBOWiDu pomnik upamiętniał kombatantów natomiast we wszelkich dokumentach jest to pomnik „35 lecia PRL”.

Data opublikowania: 13:06, 24 czerwca 2008

Kategorie: Aktualności