Jubileusz ”piątki”

„Zima królować na dobre zaczęła,
kiedy dziesiątka do pracy stanęła.
Pustka dokoła, zapach cementu, szczotki i pasta, dużo zamętu”.

Tak brzmią pierwsze słowa w kronice Przedszkola Nr10 ( taki numer nosiło wtedy przedszkole przy ul. P-wst Warszawy)

 Jest grudzień 1987r. Pierwsze przedszkolaki próg przedszkola przekroczyły 11 stycznia 1988r. O „zdobywaniu” wyposażenia, wykładzin, firanek itp. opowiedzieć mogą pierwsze pracownice przedszkola. W czerwcu 1992r. Uchwałą Zarządu Miasta Przedszkole Miejskie Nr10 otrzymuje Nr5.
Przez te wszystkie lata przedszkole dopracowało się własnego stylu pracy. Placówka zatrudnia obecnie 9 nauczycielek, logopedę, psychologa. Personel pedagogiczny wspomaga 9 osób personelu pomocniczego i 2 osoby administracji. Jak informowała podczas uroczystych obchodów 20-lecia przedszkola dyr. Urszula Szwed, opracowana została własna koncepcja pracy przedszkola, własny program pracy wychowawczo-dydaktycznej
„ Ja i świat wokół mnie”, program regionalny „Spacerkiem po Lubartowie”. Dla dzieci po raz pierwszy przekraczających próg przedszkola prowadzone są zajęcia w ramach programu adaptacyjnego również autorstwa tych nauczycielek. W bieżącym roku realizowany jest projekt edukacji środowiskowej „Przedszkolak bliżej przyrody”, współfinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie. W ostatnich
latach w budynku przedszkola wykonany został szereg remontów i zmian, od zakupu nowych zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu na plac przedszkolny poprzez malowanie sal, wymianę okien, drzwi wejściowych, remont tarasu, adaptacje pralni na potrzeby przedszkolnej biblioteki i gabinetu terapii logopedycznej, remont części łazienek. Powstała też sala do zabaw i zajęć ruchowych, która urządzona została przy dużej pomocy rodziców dzieci w adaptowanym pomieszczeniu piwnicy.

Data opublikowania: 13:06, 24 czerwca 2008

Kategorie: Aktualności