Strażackie święto

Imieniny swojego patrona – świętego Floriana obchodzili lubartowscy strażacy. Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się mszą świętą w Parafia i św. Anny.

W obchodach uczestniczyli strażacy i ich rodziny, a także przedstawiciele samorządów lokalnych i strażacy – ochotnicy. Obecny był również zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Tomasz Adamczyk. Na placu przed siedzibą PSP wręczono awanse, nagrody i odznaczenia dla strażaków PSP i OSP. Awans oficerski otrzymał kapitan Jarosław Przysiadły, na stopień aspiranta awansował zaś Paweł Bochyński. Awanse podoficerskie otrzymali: AndrzejKurlak, Mirosław Kowalik, Ryszard Smyk, Zbigniew Szewczyk, Artur Daszczyk. Brązową Odznakę Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał Mirosław Budzyński. Z rąk wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, Mariana Starownika, Złoty Znak Związku OSP otrzymał Jan Pękała. Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Tadeusz Aftyka, dh Jan
Falkowicz, dh Jan Kołodyński, dh Waldemar Kusyk, mł. bryg. Jarosław Maluga, dh Roman Ogórek, dh Henryk Rybak, dh. Mirosław Stelmach, st. ogn. Dariusz Wróbel. Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Zbigniew Kula, asp. Jarosław Niedziela, dh Stanisław Prażmo, dh Rafał Radwański, dh Henryk Trojak, dh Emil Zieliński.

Data opublikowania: 15:05, 20 maja 2008

Kategorie: Aktualności