Oczyść swój dom z elektrośmieci

Zużyte komputery, telewizory, pralki, lodówki, telefony sprzęt tego typu będzie można – 24 maja przywieźć na teren oczyszczalni ścieków w Lubartowie. Jedyny warunek to podpisana umowa z PGK –iem na odbiór odpadów komunalnych – wtedy bezpłatnie będzie można oddać zużyty sprzęt.

 Akcję pod hasłem „Oczyść swój dom z elektrośmieci – przynieś z mieszkania do punktu zbierania” prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie. Stary, zużyty lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny to elektrośmieci, które są szkodliwe dla środowiska i niebezpieczne dla zdrowia. Samemu nie wolno ich demontować (rozbierać lub rozkręcać). Ponadto wyrzucanie zużytych sprzętów razem z innymi odpadami lub porzucanie ich w miejscach niedozwolonych jest zakazane, a grozi za to kara grzywny do 5 tys. zł. Akcja przyjmowania zużytego sprzętu odbędzie się 24 maja w godzinach od 9.00 do 15.00, na terenie oczyszczalni ścieków w Lubartowie (koniec ulicy Sławińskiego). Warunkiem jest to, aby dostarczony sprzęt był kompletny. Wszelkie pytania można kierować do działu usług komunalnych PGK sp. z o.o. ul. Sławińskiego 1a, tel. 0-81- 855-29-79. Akcji patronuje tygodnik „Lubartowiak”

Data opublikowania: 16:05, 20 maja 2008

Kategorie: Aktualności