Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 reprezentować będą miasto Lubartów w finale powiatowym ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwycięzcy zostali wyłonieni w finale miejskim konkursu. Ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4-6 oraz w gimnazjach

11 kwietnia b.r. na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 odbył się miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Wzięły w nim udział  reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów naszego miasta. Reprezentacja każdej szkoły składała się z 3 zawodników, przy czym Szkoła Podstawowa nr 3 wystawiła 2 drużyny (regulamin turnieju dopuszcza taką możliwość).
Turniej rozpoczął się od części teoretycznej, czyli testów składających się z 25 pytań; w tym pytań dotyczących znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Na rozwiązanie testów uczniowie mieli 40 minut. Następnie wylosowany zawodnik każdej drużyny musiał opatrzeć pozorowaną ranę – to zadanie zostało od tego roku wprowadzone już od etapu miejskiego.
Kolejno odbyły się: jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego oraz jazda po sprawnościowym torze przeszkód.
 
 KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 „A”  (opiekun  – Maria Brych)
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 „B” (opiekun – Maria Brych )
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4  (opiekun – Anna Dudziak)
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1  (opiekun – Bogdan Brych)
 Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii okazał się Michał Pytka  
ze Szkoły Podstawowej Nr 3.
 
  KATEGORIA  – GIMNAZJA
 I miejsce –  Gimnazjum Nr 1 / opiekun –  Maria Szczęch/
II miejsce – Gimnazjum Nr 2 /opiekun – Jarosław Suska/ 
 Najlepszym zawodnikiem został Krzysztof Chlebiński z Gimnazjum nr 2.

Z budżetu miasta Lubartów ufundowano puchary i dyplomy dla najlepszych oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników.
Zdobywcy pierwszych miejsc wezmą udział w powiatowym etapie turnieju, który odbędzie się 15 kwietnia b.r. na obiektach SP 1 i G1 w Lubartowie
W sprawnym przeprowadzeniu turnieju pomogli: pani pielęgniarka szkolna, policjanci z Komendy Powiatowej Policji, strażnicy Straży Miejskiej oraz dyrekcje, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1.

Data opublikowania: 14:01, 24 kwietnia 2008

Kategorie: Aktualności