Ulgi za inwestycje

Pod obrady marcowej sesji Rady Miasta trafił projekt uchwały o wprowadzeniu zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem nowych inwestycji. Z pomocy skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy rozwijać będą swoją działalność

Pomoc ta nie może jednak trafiać do firm będących w trudnej sytuacji finansowej, aby posłużyła ratowaniu firmy. Jako nową inwestycję określono taką, która polega na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa oraz nabyciu nieruchomości przedsiębiorstwa, które zostało zlikwidowane. Zwolnione z podatku od nieruchomości przez okres dwóch lat będą budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji. Przewidziane zostały jednak pewne ograniczenia w korzystaniu z ulg. Nie będą im podlegać inwestycje związane z prowadzeniem działalności handlowej detalicznej i hurtowej, podmioty gospodarcze znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie skorzystają z ulg również przedsiębiorcy, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Miasta Lubartowa oraz ci, którym w okresie 2 lat przed złożeniem zgłoszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, Burmistrz Miasta Lubartów umorzył zaległości podatkowe.

Treść uchwały

Data opublikowania: 10:04, 18 kwietnia 2008

Kategorie: Aktualności