Nowy dyrektor

Nowym dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lubartowie w wyniku konkursu, została Teresa Kosior. 3 marca otrzymała nominację na to stanowisko od Burmistrza Miasta Lubartów. Poprzednia dyrektor Grażyna Jakubas przeszła na emeryturę

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lubartowie został ogłoszony 21 stycznia, a do 7 lutego można było składać oferty.
W skład komisji konkursowej weszły 2 osoby z Rady Rodziców i 2 osoby z Rady Pedagogicznej tego przedszkola, przedstawicielka ZNP w Lubartowie, 3 osoby z kuratorium oświaty oraz z Urzędu Miasta Lubartów. Podczas konkursu kandydatka na stanowisko dyrektora przedstawiła swoją wizję pracy w przedszkolu i działania, które chce podjąć w celu podnoszenia jakości placówki. Należą do nich: poszerzanie współpracy z rodzicami, dbanie o pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w przypadku możliwości wykorzystania ich przy realizacji różnych programów w przedszkolu, troska o doskonalenie zawodowe nauczycieli, wprowadzenie nowych programów i projektów autorskich, zagospodarowanie ogrodu przed budynkiem przedszkola, kontynuowanie prac poprzedniej dyrektor w celu poprawy wizerunku placówki, dbanie o bazę materialną przedszkola, współpraca z instytucjami użyteczności publicznej, pozyskiwanie sponsorów do realizacji projektów. Teresa Kosior jest nauczycielką w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Lubartowie od 1982 r. Jesienią ubiegłego roku uzyskała awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W związku ze zmianą na stanowisku dyrektora, 28 lutego w tej placówce miało miejsce uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, na które zostali zaproszeni pracownicy przedszkola, przewodnicząca Rady Rodziców, prezes ZNP w Lubartowie. Dzieci z grupy zerowej przygotowały występy na pożegnanie starej dyrektor i powitanie nowej dyrektor placówki. Poprzednia dyrektor Grażyna Jakubas swoją funkcję pełniła od 1999 r.

Data opublikowania: 13:03, 13 marca 2008

Kategorie: Aktualności