Konkurs fotograficzny „EUROPE@HOME”

Młodzież i osoby dorosłe (w wieku od 15 do 28 lat) mogą wziąć udział w organizowanym przez „Komitet Regionów„ konkursie fotograficznym „EUROPE@HOME”. Jedynym warunkiem oprócz wieku, jest posiadanie obywatelstwa jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jak informują organizatorzy, celem konkursu jest „odkrycie różnorodności sposobów, w jaki młodzi ludzie postrzegają Europę w swoich regionach i społecznościach”. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać oryginalne zdjęcie, obrazujące wpływ Europy na miejsce zamieszkania uczestnika konkursu. Uczestnicy muszą wykonać zdjęcie, które wyraźnie przedstawia
obecność Europy w ich regionie, mieście lub gminie oraz pokazuje, że zaczyna
się ona przede wszystkim w ich społeczności. Zdjęcie to może być kolorowe lub czarno- białe. Dozwolona jest edycja i obróbka cyfrowa zdjęć. Autor najlepszego zdjęcia otrzyma nagrodę w wysokości-1500 EUR, zaś autor zdjęcia, które zdobędzie drugie miejsce-500 EUR. Laureaci zostaną ponadto zaproszeni na zajęcia letniego uniwersytetu Grupy PPE w KR-ze dla dziennikarzy z prasy lokalnej i regionalnej, które odbędą się w Brukseli w dniach 10-11 czerwca 2008 r. (pokryte będą koszty podróży i zakwaterowania). Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych: 30 kwietnia 2008 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz uczestnictwa dostępny w internecie pod adresem http://ariel.qwentes.be//photocompetition/Application. asp i wysłać, załączając plik ze swoim zdjęciem.

Data opublikowania: 13:03, 13 marca 2008

Kategorie: Aktualności