Konfiskatory w Lubartowskich aptekach

od 1 stycznia. Urząd Miasta Lubartów we współpracy z lubartowskimi aptekami rozpoczął akcję „PRZETERMINOWANE LEKI PRZYNIEŚ DO APTEKI”. Akcja ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych

Przeterminowane i wycofane ze stosowania leki są odpadami niebezpiecznymi i w każdym domu znajduje się spora ich ilość. Często pozostają nam nie do końca wykorzystane lub przeterminowane tabletki, kapsułki, ampułki, syropy, roztwory, czopki, zioła, maści, żele, plastry, aerozole. Jeśli przeterminowanych leków lub opakowań pozbywamy się jak wszystkich innych odpadów komunalnych, wyrzucając je po prostu do śmieci, trafiają one na składowisko odpadów. Stamtąd zawartość opakowań prędzej czy później przedostanie się do odcieków z wysypiska i ewentualnie dalej do wód powierzchniowych lub podziemnych. Poza tym może się zdarzyć, że dostaną się w ręce dzieci, które nieświadome zagrożenia, mogą je połknąć, czego skutki mogą być tragiczne. Aby zapobiegać takim sytuacjom od 1 stycznia. Urząd Miasta Lubartów we współpracy z lubartowskimi aptekami rozpoczął akcję „PRZETERMINOWANE LEKI PRZYNIEŚ DO APTEKI”. Akcja ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych i wyrzucanych na składowisko odpadów bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany.
W pięciu aptekach ustawione zostały pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków tzw. konfiskatory. Pojemniki te są nowoczesnymi urządzeniami skonstruowanymi specjalnie na potrzeby zbiórki przeterminowanych leków. Ich budowa uniemożliwia dostęp do zawartości przypadkowym osobom. Mieszkańcy, którzy będą chcieli się pozbyć przeterminowanych lekarstw w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, będą mieli możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w każdej aptece biorącej udział w akcji.
Na zlecenie Urzędu Miasta uprawniona firma zabierze niezdatne do użytku medykamenty do utylizacji. Wstęp nie zaplanowano, iż pojemniki będą opróżniane raz na kwartał, ale w przypadku ich wcześniejszego zapełnienia,
czynność ta będzie wykonywana częściej. Do konfiskatorów można wrzucać leki w postaci: tabletek i drażetek, ampułek, maści i proszków, syropów i kropli
oraz roztworów w szczelnie zamkniętych opakowaniach, pozbawionych tekturowych pudełek. Nie można wrzucać termometrów, areozoli, używanych
igieł i strzykawek.
Przeterminowane leki można zostawić w:

1. APTEKA Danuta Wiśniewska,
ul. LUBELSKA 20, 21−100 LUBARTÓW
tel. 854−24−20;

2.APTEKA HOMEOFARM SP.J.,
ul. LUBELSKA 59, 21−100 LUBARTÓW
tel. 855−24−02;

3. APTEKA FARMAKON,
ul. SZULCA 6A, 21−100 LUBARTÓW,
tel. 855−60−80;
4. APTEKA PHARMA PLUS
ul. CICHA 14, 21−100 LUBARTÓW
tel. 855−37−50;

5. APTEKA VITA ul. LUBELSKA29,
 21−100 LUBARTÓW
tel. 855−26−44.

Data opublikowania: 13:01, 18 stycznia 2008

Kategorie: Aktualności