Ekolider

Wszyscy, którzy organizują działania pro ekologiczne, mogą do 15 lutego zgłaszać się do udziału w konkursie „Lider Polskiej Ekologii”.

Brać w nim udział mogą wszyscy, którzy uznają, że realizowane przez nich przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska, są warte szerokiej popularyzacji. Konkurs promuje działania wspierające zrównoważony rozwój naszego kraju i jednocześnie przyczynia się do wykształcenia wśród społeczeństwa świadomości i potrzeby zmiany zachowań zarówno indywidualnych, jak i grupowych, na przyjazne środowisku. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” jest prestiżową nagrodą Ministra Środowiska, przyznawaną przedsięwzięciom nowoczesnym technologicznie i organizacyjnie, efektywnym ekologicznie, korzystnym ekonomicznie i akceptowanym społecznie. Stanowi świadectwo spełniania standardów ochrony środowiska i wyraz uznania dla wysokiej konkurencyjności rynkowej oraz działalności prospołecznej. Pomaga w budowaniu prestiżu, wiarygodności i dobrego wizerunku. Jest skutecznym narzędziem marketingowym i ważnym elementem promocji. Przedsiębiorstwom zdobycie tytułu „Lider Polskiej Ekologii” umożliwia udział w eliminacjach do Europejskiej Nagrody „Biznes dla środowiska” (European Business Awards for the Environment. Konkurs rozstrzygany jest metodą porównawczą, jako najbardziej obiektywną formą wyłaniania najlepszych w Polsce w dziedzinie ochrony środowiska przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, produktów i usług. Regulamin oraz instrukcje przygotowania wniosku konkursowego w formie plików do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl.

Data opublikowania: 09:01, 11 stycznia 2008

Kategorie: Aktualności