1 % podatku dla Lubartowskich Organizacji Pożytku Publicznego

Już od kilku lat jeden procent swojego podatku możemy przeznaczyć na organizacje pożytku publicznego. Jednak do tej pory tylko niewielka liczba podatników decydowała  się na taką formę wsparcia tych organizacji. Jako powód podawano najczęściej skomplikowaną procedurę. Jednak rozliczając podatek za 2007rok, możemy skorzystać ze znacznego uproszczenia.

Urząd skarbowy w ciągu trzech miesięcy, przekaże za nas jeden procent podatku na rzecz organizacji wskazanej przez podatnika. Wszelkie sprawy związane z przelewem dokona za nas urząd skarbowy. W naszym zeznaniu podatkowym wystarczy, w odpowiedniej rubryce wpisać obliczoną kwotę równą jednemu procentowi podatku, a w kolejnej rubryce wpisujemy nazwę organizacji, numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) i adres siedziby organizacji. Może również
dopisać indywidualne wskazanie osoby, którą chcemy wesprzeć, a która korzysta z pomocy danej organizacji, jednak nie wiadomo, jak urzędy skarbowe będą traktować takie dopiski, czy będą one uwzględniane przy przekazywaniu
środków na konta danej organizacji. Zwiększa się również krąg podatników, którzy będą mogli przekazać 1 procent podatku. Uprawnieni do przekazania jednego procentu podatku są nie tylko podatnicy podatku dochodowego, rozliczający się na podstawie PIT−37 i PIT−36. Mogą to też zrobić osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się podatkiem liniowym (PIT−36L) oraz płacące ryczałt (PIT−28), a także osoby składające PIT−38, czyli rozliczające podatek z kapitałów pieniężnych, np. z giełdy. Przed przekazaniem pieniędzy dla organizacji, warto sprawdzić czy jest ona wiarygodna. Musi  posiadać status organizacji pożytku publicznego − takie informacje można znaleźć w wykazie organizacji pożytku publicznego publikowanym w Monitorze Polskim lub na stronie www.bazy.ngo.pl Tam też
znajdziemy numer KRS organizacji.

Poniżej podajemy dane wraz  numerem KRS lubartowskich organizacji pożytku publicznego:

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny w Lubartowie –
KRS 0000229422, ul. Lipowa 2B, Bank PKO S.A. I O w Lubartowie –
80 1240 2409 1111 0010 0572 8713

MKTR „Relaks” – KRS 0000192306, ul. Cicha 6, PKO BP o/ Lubartów –
82 1020 3206 0000 8802 0032 9177

MKL „Nefryt” – KRS 0000204585 ul. Lubelska 68, Bank BPH S.A. o/ Lubartów  03 10600076 0000 4020 6000 6428

Polski Związek Niewidomych, Koło w Lubartowie – KRS 0000099691, ul.3 Maja 24a,
48 1060 0076 0000 3200 0018 4820 z dopiskiem „Dla Koła w Lubartowie”

Polski Czerwony Krzyż – KRS 0000225587,
ul. A. Mickiewicza 8,
80 1060 0076 0000 3200 0018 5117 z dopiskiem
 „1% dla PCK w Lubartowie”

Fundacja Razem Pro Publico Bono, KRS 0000207554, ul.Kopernika 38B – Bank BPH S.A o/ Lubartów –
79 1060 0076 0000 3200 0095 9486

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Lubartów, KRS 0000282152,
ul. A. Mickiewicza 8 – BS o/ Lubartów –
77 8707 0006 0000 0592 2000 0001

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Niech Się Serce Obudzi” im. Jana Pawła II : KRS 0000235289, ul.Kosmonautów 11,
39 1240 2409 1111 0010 0735 6820

Data opublikowania: 14:01, 11 grudnia 2007

Kategorie: Komunikaty