Podziel się komputerem

Klasztor kojarzy się z reguły z zakonnikami zamkniętymi w celach z nieodstępnym murem. Tymczasem Bracia z lubartowskiego klasztoru Ojców Kapucynów otwierają swoje podwoje dla dzieci i młodzieży z terenu Lubartowa.

Mogą one korzystać z niedawno powstałej świetlicy. Jak każda nowa inicjatywa i ta wymaga na początku ogromnego zaangażowania i wsparcia. Dlatego też animator świetlicy brat Marcin Dzierdziuk apeluje do firm, instytucji oraz osób prywatnych o przekazywanie używanych komputerów lub innego przydatnego sprzętu elektronicznego i biurowego, który mógłby posłużyć potrzebującym dzieciom, które gromadzą się na zajęciach świetlicowych w klasztorze. Pragniemy umożliwić ubogim dzieciom i młodzieży dostęp do Internetu i pomóc w przygotowywaniu prac pisemnych na komputerze oraz pozyskiwaniu informacji. Oczywiście świetlica przyjmie z ogromną wdzięcznością sprzęt zupełnie nowy, który ofiarodawcy zechcieliby przekazać.
Szczegółowe informacje można uzyskać u br. Marcina Derdziuka (tel. kom. 511−305−103, 081−855−24−16) lub za pomocą poczty elektronicznej framarcin@interia.pl). Wszelkie ofiary można przekazać bezpośrednio w Klasztorze Ojców Kapucynów lub pieniądze na ten cel wpłacić na konto:
PKO BP Lubartów ul. Lubelska 43
KLASZTOR OO KAPUCYNÓW
Nr r−ku
7510 2032 0600 0082 0200 0450 96

Data opublikowania: 09:11, 29 listopada 2007

Kategorie: Aktualności