Nowy przystanek

W centrum miasta miał powstaje nowy przystanek autobusowy. Mimo pogarszajcych się warunków atmosferycznych, rozpoczęte zostały prace przy budowie zatoki dla autobusów.

Naprzeciwko Klasztoru Ojców Kapucynów przystąpiono do wydłużania zatoki do 50 metrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby jednocześnie mogły wjechać trzy 11 − metrowe autobusy. Zatoka została również pogłębiona. Ustawiona będzie duża wiata przystankowa. Nowy przystanek rozładować ma ruch pasażersko – autobusowy w centrum miasta. Konieczność jego budowy pojawiła się w chwili, gdy prywatny właściciel tego tere−
nu, na którym zlokalizowany jest przystanek obok „Merkurego” poinformował, że ma inne plany co do jego zagospodarowania. Ze względu na sprzeciw Zarządu Dróg Powiatowych nie udąło się zrealizować lokalizacji przy ul. Szaniawskiego pomiędzy ul. Cmentarną, a dawną przychodnią. Argumentem było m.in. to, że przystanek taki zakłóci funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury, a poza tym wskutek wzmorzonego ruchu autobusów, zniszczona zostanie nowa nawierzchnia drogi powiatowej.

Data opublikowania: 10:11, 29 listopada 2007

Kategorie: Aktualności