Aktualizacja Strategii Rozwoju Lubartowa

Od kilku tygodni trwają intensywne prace związane z opracowaniem aktualizacji strategii rozwoju Lubartowa. Obecna strategia uchwalona została jeszcze w 1999 roku i określała główne kierunki rozwoju miasta do roku 2015.

Jednak Urząd Marszałkowski, który rozdziela środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego uznał, że te samorządy, które chcą uzyskać dofinansowanie projektów ze środków europejskich, muszą dostosować dokument do wymagań RPO. Lubartów jako jeden z pierwszych samorządów przystąpił do prac nad aktualizacją tego dokumentu. Kilkadziesiąt firm instytucji, urzędów i stowarzyszeń otrzymało zaproszenia do uczestnictwa w pracach aktualizacyjnych. Burmistrz Jerzy Zwoliński powołał trzy zespoły robocze, w których znaleźli się m.in. radni miejscy, szefowie lub przedstawiciele firm działających na terenie Lubartowa, kierownicy jednostek organizacyjnych miejskich, powiatowych i gminnych, urzędnicy, przedstawiciele kościoła i policji. Spotkanie zespołów konsultacyjnych odbyło się 16 listopada w Lubartowskim Ośrodku Kultury przy prawie stuprocentowej frekwencji. Dyskusja nad propozycjami zmian odbywała się w trzech zespołach: Zespół Nr 1 zajmował się sferą społeczną i w jego skład weszli: Adamczyk Tomasz – Radny RM, Antoniak Agnieszka – MOPS, Bajda Krystyna – Radna RM, Banucha Adam –Lubartowski Ośrodek Kultury, Borzęcka Helena – Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Charliński Janusz − Powiatowy Urząd Pracy, Rybak Andrzej –Miejska Biblioteka Publiczna, Filipowicz Anna − Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Gajewski Jarosław – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Huzar Józef – Dziekan Dekanatu Lubartowskiego, Jabłońska Beata – UM Wydział Spraw Społecznych, Jednous Stanisław – UM Wydział Oświaty Kultury i Sportu, Jedut Jerzy – KS „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, Kirylak Krzysztof – Komenda Powiatowa Policji, Kulka Bożena– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Lato Jerzy– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Lisek – Jublewska Bogumiła–
Radna RM, Mazurek Krystyna– Dyrektor II LO im. Piotra Firleja, Migal Marta –
Społeczna Szkoła Muzyczna im. F Chopina, Mitura Bożena − Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Moskaluk Zbigniew – Radny RM, Pankowski Marek– UM Wydział Promocji i Projektów Społecznych, Polichańczuk Marek – KS „Lewart”, Pożak Janusz – KS „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, Struski Sławomir − Starostwo Powiatowe, Walczak Jerzy Radny RM, Włoszek Jolanta − Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Wronowski Andrzej – Komendant Straży Miejskiej,Zalewski Jacek– Przewodniczący RM, Zalewski Karol – ZHP Hufiec Lubartów, Zbiciak Jerzy – Gimnazjum Nr 1 im. KEN, Żyśko Józef – Radny RM. Zespół nr 2 zajmował się sferą potencjałów i w jego składzie znaleźli się: Borowicz Ryszard –Radny RM, Bronisz Jan – PSSE w Lubartowie, Gasiuk Tadeusz − Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Gorzel Zofia– UM Wydział Rozwoju Gospodarczego, Góźdź−Staszek Beata – Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Barszczyk Rafał – Zakład Energetyczny „LUBZEL”, Kosiński Marek– Zakład Energetyczny „LUBZEL”, Krojec Ewa – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Olesiejuk Marian –Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Słowikowska Alina – UM Wydział Infrastruktury, Stępiński Radosław – UM Wydział Infrastruktury, Strzelecki Andrzej – UM Wydział Planowania Przestrzennego, Tomasiak Jacek – SM Lubartów, Trocyk Artur − UM Wydział Rozwoju Gospodarczego,
Winiarski Marek – SM Lubartów, Wójtowicz Ludwik – SM „Wspólny Dom”, Wronowski Grzegorz– Urząd Gminy Lubartów. Zespół nr 3 zajmował się natomiast sferą gospodarczą i składał się z następujących osób: Abramowicz Adam − Nadleśnictwo Lubartów, Fiutka Piotr – Radny RM, Grabek Ewa – Radna RM, Kardasz Andrzej – Radny RM, Kozieł Ludwiczuk Anna − Urząd Skarbowy w Lubartowie, Kula Waldemar – Radny RM, Mazur Wiesław −Gaspol S.A. Region Lubartów, Gajewski Mirosław − Bank Spółdzielczy, Mileszczyk Bogumiła – Bank Przemysłowo −Handlowy oddział w Lubartowie, Poznański Grzegorz − Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „JEDNOŚĆ”, Sowa Jadwiga − Mota Engil Polska S.A. Region Lubartów, Strzelecki Sławomir– Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Szkułat Andrzej− Mota Engil Polska S.A. Region Lubartów, Targońska Krystyna – Agencja Rozwoju Lokalnego w Lubartowie LFR, Tomasiak Jacek – Radny RM, Turowski Piotr – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Walkiewicz Tadeusz – Radny RM, Więsyk Monika – Wydział Finansowy, Wójtowicz Henryk − Solbet Lubartów S.A, Zięba Piotr – Radny RM. Strategia opracowana w partnerstwie z różnymi jednostkami i organizacjami oraz angażująca społeczność lokalną, pozwala na wypracowanie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami tej społeczności. Tym samym nie funkcjonuje jako „dokument władzy lokalnej”, ale stanowi podstawę koordynacji działań różnych podmiotów tak, by uzupełniały się i miały efekt synergiczny. Aby mieszkańcy identyfikowali się ze strategią, musi ona zawierać wspólną wizję co do kierunków i form rozwoju społeczności lokalnej. Tworzeniem spójnego dokumentu strategii zajmuje się firma RES Management S.C., która jest członkiem konsorcjum firm doradczych − Grupa Doradcza Partner. Konsorcjum tworzy zespół doświadczonych specjalistów, którzy dotychczas zrealizowali ponad 200 projektów dla JST oraz innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, ponad 50 projektów szkoleniowych i wsparcia technicznego przygotowano łącznie ponad 90 opracowań.

Data opublikowania: 09:11, 29 listopada 2007

Kategorie: Aktualności