Stypendia premiera

Kilkoro uczniów z lubartowskich szkół ponadgimnazjalnych w tym Aleksandra Wojda z II LO otrzymało z rąk Wicewojewody Lubelskiego Grzegorza Jawora, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Jacka
Sobczaka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Marka Błaszczaka, dyplomy stypendysty Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Uczeń taki powinien otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Przyznawane jest ono na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
W roku szkolnym 2007/08 Stypendium Prezesa Rady Ministrów ze szkół średnich działających na terenie miasta otrzymali: z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie − Aleksandra Wojda z klasy maturalnej, rozszerzenie programowe z biologii i chemii. Z I LO w Lubartowie, Piotr Kaliszewski z klasy maturalnej, rozszerzenie programowe z języka polskiego i historii oraz z RCEZ w Lubartowie Ewelina Barszczyk z klasy 2 Technikum Zawodowego technik ekonomista.

Data opublikowania: 23:11, 12 listopada 2007

Kategorie: Aktualności