„Jan Paweł II− nasz papież”

„Człowiek, aby zrozumieć samego siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą”. To hasło VII Konkursu plastycznego „Jan Paweł II− nasz papież”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie z okazji Dni Patrona Szkoły.

 Na konkurs wpłynęły 823 prace plastyczne z 40 przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Lubartowa, powiatu lubartowskiego oraz Lublina. Wszystkie nagrodzone prace reprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny. Ukazywały wiele scen z życia i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Jego obcowanie z otaczającą przyrodą w różnych miejscach na ziemi. W kategorii „Przedszkolaki” wyróżniły się: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubartowie i Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie; „Szkoły podstawowe, kl. I−III”, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubartowie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubartowie oraz Szkoła Nr 45 w Lublinie; „Szkoły Podstawowe, klasy IV−VI” − Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubartowie; „Gimnazja” – Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie. Nagrodę specjalną Ks. Proboszcza parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego otrzymała Grupa V z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Lubartowie. Prace związane z organizacją konkursu prowadziły nauczycielki: Bożena Stępień, Wiesława Szczygieł, Ilona Wójtowicz. Konkurs mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Lubartów, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubartowie oraz sponsorów i darczyńców indywidualnych.

Data opublikowania: 23:11, 12 listopada 2007

Kategorie: Aktualności