Spotkanie w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Z A P R O S Z E N I E

 

Urząd Miasta Lubartów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych naszego miasta oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie dotyczące „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”. Spotkanie odbędzie się UWAGA SPTKANIE w piątek 16 listopada ODWOŁANE.

NOWY TERMIN TO 19 LISTOPADA  b.r. o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubartów .

Projekt „Programu..” jest dostępny na  stronie internetowej UM : https://lubartow.pl/pliki/ftp/p-wsp-2008.htm – Linki – PLIKI DO POBRANIA.

Można pobrać go także w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu UM Lubartów.

Na spotkaniu poruszone będą też zagadnienia dotyczące procedur konkursowych związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu (składanie ofert, podpisywanie umów na dotacje, sprawozdania finansowe z dotacji).

Data opublikowania: 12:11, 8 listopada 2007

Kategorie: Komunikaty