Forum Gospodarcze

ktywne pozyskiwanie funduszy europejskich przez przedsiębiorców z terenu powiatu lubartowskiego w latach 2007-13 było tematem przewodnim IX już Lubartowskiego Forum Gospodarczego.

Jak zaznaczył na wstępie burmistrz Jerzy Zwoliński współpraca Miasta i Lubelskie Fundacji Rozwoju oraz jej Lubartowskiego oddziału układa się dobrze już od wielu lat dowodem tego jest również organizowanie forum gospodarczego już po raz dziewiąty. Szansa dalszej współpracy są natomiast fundusz europejskie. Możliwa jest również współpraca przy udzielaniu pomocy dla przedsiębiorców i możliwość ta będzie realizowana już wkrótce po opracowaniu nowych zgodnych z unijnym prawodawstwem form wspierania przedsiębiorczości.  W  Trakcie spotkania posumowano m.in. projekt „Uniknąć bezrobocia” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w powiatach lubartowskim, łęczyńskim i parczewskim, omówione zostały jego efekty pod katem formułowania wniosków do nowego okresu programowania do roku 2013.

 

Data opublikowania: 14:09, 26 września 2007

Kategorie: Aktualności