Klasa integracyjna w SP 4

Dzieci niepełnosprawne mają możliwość nauki w klasie integracyjnej, klasa taka powstała w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubartowie.

Klasę udało się zorganizować  w ostatnim tygodniu sierpnia, wcześniej nie mogła zostać utworzona z uwagi na to, iż dyrektorzy szkół w momencie twozrenia sieci oddziałów nie znali liczby uczniów kwalifikujących się do nauczania integracyjnego. W tym roku w SP 4 pojawiły się możliwości lokalowe  udało się również zebrać odpowiednia ilość uczniów niepełnosprawnych. Do klasy integracyjnej w „czwórce” od 1 września uczęszcza 3 dzieci niepełnosprawnych, a klasa liczy 15 osób. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 zwiększył ilość osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzieci niepełnosprawne oprócz udziału w zajęciach klasowych, uczestniczyć mogą również w zajęciach dodatkowych na
terenie szkoły, zalecanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Należą do nich zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa.

Data opublikowania: 12:10, 18 września 2007

Kategorie: Aktualności