Dożynki 2007

Dożynki rozpoczęły się od tradycyjnego korowodu wieńców, który wyruszył spod ośrodka zdrowia na boisko sportowe przy szkole, gdzie została odprawiona msza święta.

Po oficjalnych przemówieniach ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W kategorii wieńców tradycyjnych najlepsza okazała się gmina Niedźwiada, zaś w kategorii wieńców współczesnych wygrała gmina Lubartów. Nagrodę specjalną za wieniec przygotowany przez gminę gospodarza dożynek wręczył Burmistrz Miasta Lubartów, Jerzy Zwoliński. Gratulując rolnikom udanych zbiorów i
dziękując za ich ciężką pracę, zapewnił, że nagroda będzie przyznawana również w kolejnych latach. Podkreślił też, że miasto Lubartów w dotychczasowych dożynkach było traktowane z wielkim nieporozumieniem jako gmina miejsko – wiejska. Tymczasem jako miasto będące sercem powiatu lubartowskiego jest samorządem typowo miejskim, nastawionym na przemysł i usługi a nie na rolnictwo. Wprawdzie pewna grupa mieszkańców odprowadza do budżetu miasta podatek rolny, jednak gospodarstwa te nie prowadzą typowej produkcji rolnej, a są to z reguły niewielkie działki rolne. Po części oficjalnej na scenie wystąpiły zespoły promujące każdą z gmin.

Data opublikowania: 12:09, 18 września 2007

Kategorie: Aktualności