Zmiany w lubartowskiej oświacie

Początek nowego roku szkolnego to oprócz zmian w programach nauczania, odmieniony kanon lektur nowa podstawa z matematyki czy surowsze regulaminy dotyczące ocen z zachowania czy używania telefonów komórkowych to w Lubartowie również zmiany kadrowe.

Jeszcze przed wakacjami ogłoszone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów w dwóch miejskich placówkach oświatowych SP 1 i SP 4. Dotychczasowy dyrektor „jedynki” Czesław Haraszczuk odszedł na emeryturę. Natomiast dyr. „czwórki” Andrzej Zdunek został radnym miejskim, a to z kolei nie pozwalało mu nadal kierować szkołą. W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem SP 4 został dotychczasowy jej nauczyciel Krzysztof Świć, zaś SP 1 pokieruje dotychczasowa zastępczyni Danuta Sienkiewicz. Poniżej, krótkie sylwetki nowych dyrektorów. Ponad to po konsultacji z kuratorem oświaty burmistrz Jerzy Zwoliński powierzył na kolejny okres pełnienie funkcji dyrektorskich Teresie Oleszko w Przedszkolu nr 1, Halinie Adamczyk w Przedszkolu nr 4 oraz Grażynie Jakubas w Przedszkolu nr 2, dyrektorem Gimnazjum nr 1 jest nadal Jerzy Zbiciak a Gimnazjum nr 2 Sławomir Zdunek.

Danuta Sienkiewicz
Pracę pedagogiczną rozpoczęła l września 1985 r. w Szkole Podstawowej nr l w Lubartowie na stanowisku nauczycielki fizyki, na którym pracowała przez 15 lat. W 2001 roku uzyskała dodatkowe kwalifikacje do nauczania matematyki i pracowała na stanowisku nauczycielki tego przedmiotu. W latach 2002 do 2004 realizowała autorski program „Uczeń zdolny”, jako aneks do programu „Matematyka 2001″. Realizując ten program prowadziła koło matematyczne dla uczniów zainteresowanych. Jej uczniowie uczestniczą w konkursach matematycznych odnosząc sukcesy. Od l września 1998 r. pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Od sierpnia 2004 r współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie organizując szkolenia w zakresie programu dla uczniów gimnazjów „Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie”. Za całokształt pracy zawodowej 16 maja 2005 r. otrzymała ocenę wyróżniającą. Za osiągnięcia w szkole i środowisku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi w 2002 r., nagrodę Burmistrza Miasta Lubartowa w 2004 r., oraz nagrody Dyrektora szkoły w 1992, 1998, 1999 i 2002 r.

 

Krzysztof Świć

Związany ze szkoła podstawowa nr 4 od września 1992 roku  początkowo na stanowisku kierownik administracyjno gospodarczy natomiast od września 1996 również jako nauczyciel techniki- informatyki. Wcześniej pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Lubartowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Firleju. Prowadził również własną działalność gospodarczą. Wykształcenie zdobywał min. na Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w lublinie. W latach 1998 – 2002 był radnym rady miasta Lubartów. Jest społecznym kuratorem sądowym, członkiem Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II. 

Data opublikowania: 09:09, 10 września 2007

Kategorie: Aktualności