Nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny to dla uczniów rok zmian oprócz mundurków jakie założą wszyscy uczniowie zmiany pojawią się również w programie nauczanie.
W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w szkołach podległych samorządowi miejskiemu uczestniczył burmistrz Jerzy Zwoliński oraz przewodniczący RM Jacek Zalewski.

 Rozpoczynający się rok szkolny będzie inny niż poprzednie. Obok zmian w programie nauczania, szkoły zabiorą się za dyscyplinę wśród uczniów.  Po wielu dyskusjach uczniowie czytać i omawiać będą nowy kanon lektur i wchodzi nowa podstawa programowa z matematyki. Nowe lektury będą omawiali uczniowie pierwszych klas, starsze klasy  pozostaną przy dotychczasowym  kanonie. Natomiast zmiany w nauczaniu matematyki obejmą wszystkich. Już szóstoklasiści, (dotychczas był to program gimnazjum) zajmą się bryłami obrotowymi, również twierdzenie Talesa pojawi się o rok wcześniej niż dotychczas. Niestety jest to wiadomość przykra dla kieszeni rodziców ponieważ oznacza to wymianę wielu podręczników które stają się w związku z tym nieaktualne. Oprócz zmian w nauczaniu przedmiotowym nowe zasady obowiązywać będą w kwestii wychowawczej rada pedagogiczna każdej szkoły placówki musi określić w swoim statucie zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dla wyjątkowo opornych na kary uczniów przewidziano drastyczny środek dyscyplinujący, ci uczniowie, którzy będą otrzymywać dwa lata z rzędu otrzymają oceny naganne z zachowania, za trzecim razem nie dostaną promocji do następnej klasy. Ministerstwo edukacji zapowiedziało również koniec amnestii maturalnej, aby zdać ten egzamin, trzeba będzie zdobyć co najmniej 30 procent punktów z przedmiotów obowiązkowych.

Data opublikowania: 23:09, 4 września 2007

Kategorie: Aktualności