Komunikat w sprawie pryszczycy !

INFORMACJA DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ I INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH

 W związku ze stwierdzeniem pryszczycy w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja), Główny Lekarz Weterynarii w celu ochrony polskich stad przed tą chorobą, apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta z ww. gatunków o stosowanie się do poniższych zaleceń, co może w znacznym stopniu zapobiec przeniesieniu wirusa pryszczycy do gospodarstw w Polsce:
• w przypadku zaobserwowania:
 – zmiany w zachowaniu zwierząt (osowienie, brak apetytu);
 – gorączki;
 – objawów takich jak: ślinienie lub kulawizna;
 – obecności pęcherzy w jamie ustnej, na nozdrzach lub na śluzawicy, tarczy ryjowej, na koronce racic lub w szparze międzyracicznej, na skórze wymienia lub strzykach, należy jak najszybciej poinformować o  tym lekarza weterynarii.
• do obsługi zwierząt w gospodarstwie należy usuwać odzieży ochronnej lub       odzieży codziennej ale przeznaczonej tylko do tego celu;
• stosować zaostrzone zasady higieny, w szczególności podczas obsługi    zwierząt.
• ograniczyć możliwość wchodzenia na teren gospodarstwa (szczególnie  do    
   budynków gospodarskich) osób postronnych; do gospodarstwa nie powinny 
   wchodzić osoby, które przebywały one w ostatnim czasie na terenie Wielkiej 
   Brytanii;
• ograniczyć możliwość wjazdu na teren gospodarstwa pojazdów, do gospodarstwa nie  powinny wjeżdżać pojazdy, które były one w ostatnim  czasie wykorzystywane do poruszania się po terenie Wielkiej Brytanii;
• nie wprowadzać na teren gospodarstwa zwierząt niewiadomego  pochodzenia.
 

 Pryszczyca jest zakaźną i bardzo zaraźliwą chorobą zwierząt parzystokopytnych. Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, karmy dla zwierząt, itp. Wirus może być także przenoszony przez człowieka, sprzęt gospodarski, zwierzęta domowe i dzikie, ptaki, środki transportu, odzież, itp.
 Wystąpienie tej szybko szerzącej się choroby powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, związane w koniecznością wybijania zakażonych stad, a także ograniczeniem obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.
 

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
z up. lek. wet. Janusz Związek
Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Data opublikowania: 13:08, 28 sierpnia 2007

Kategorie: Komunikaty