POMOC DLA UCZNIÓW (Podręczniki i stroje)

OGŁOSZENIE

 

 

w sprawie udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju

 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lubartów informuje, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest dzieciom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju jest udzielana uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

Pomoc, o której mowa powyżej jest udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł netto.

 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju należy składać w terminie do 15 września 2007r. w siedzibie szkoły lub przedszkola, do której uczeń będzie uczęszczał.

 

Druki wniosków można pobrać tutaj: druk wniosku lub w siedzibie szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

Data opublikowania: 11:07, 23 lipca 2007

Kategorie: Komunikaty