Apel o tomograf

Dyrekcja i personel medyczny SPZOZ w Lubartowie apelują o wsparcie inicjatywy zakupu dla lubartowskiego szpitala nowoczesnego urządzenia diagnostycznego – tomografu komputerowego

     Pisma z apelami w tej sprawie wystosowali dyrektor szpitala Andrzej Chęć i ordynator Oddziału Neurologii Małgorzata Gierczyk – Zdunek.
Ordynator argumentuje w nim, że: to jak szybko wykonamy badanie, decyduje czy włączymy właściwe leczenie. Wielokrotnie w codziennej praktyce doświadczyłam, jak ważny jest dla pacjenta czas od zachorowania do rozpoznania… Ostre schorzenia neurologiczne oraz stany po urazie głowy wymagają natychmiastowej diagnostyki komputerowej. Przewożenie chorych odwleka możliwość szybkiego rozpoczęcia leczenia oraz naraża na pogorszenie stanu zdrowia, a nawet utratę życia podczas transportu. Każdy z nas może stać się nagle pacjentem wymagającym szybkiej oceny komputerowej np. z powodu wypadku komunikacyjnego czy udaru mózgu. W tych przypadkach zwłoka nawet 30 minutowa może skutkować utratą życia.
      Również dyrektor lubartowskiego szpitala, Andrzej Chęć, widzi potrzebę   zakupu takiego sprzętu, wspierając tę inicjatywę: Urządzenie ma zastosowanie w wielu dyscyplinach medycznych we współczesnej diagnostyce i leczeniu we wszystkich specjalnościach medycznych i jest nieodzowne w wielospecjalistycznym szpitalu, świadczącym takie usługi, jak szpital SP ZOZ w Lubartowie. Obecnie realizujemy badania tomograficzne w ościennych szpitalach, posiadających możliwości takiej diagnostyki, co powoduje zwiększanie kosztów leczenia, jak i wydłuża czas oczekiwania na diagnozę.
      Burmistrz Jerzy Zwoliński z zainteresowaniem przyjął tę inicjatywę i zadeklarował swoje wsparcie. W stosownym czasie przestawi radym miejskim propozycję, aby współfinansować utrzymanie tomografu w przypadku jego zakupu. O możliwość nabycia tomografu dla szpitala pytała na jednej z ostatnich sesji również radna Ewa Grabek. Burmistrz już wówczas obiecał zająć się tą sprawą.
      Wszyscy ludzie dobrej woli, firmy  i instytucje mogą wspierać tę cenną inicjatywę wpłacając pieniądze na utworzone w tym celu specjalne konto:
BPH o/Lubartów  12106000760000412060000397 z dopiskiem tomograf. Apel wsparła również redakcja tygodnika „Lubartowiak”.

Data opublikowania: 10:06, 28 czerwca 2007

Kategorie: Komunikaty