Debata w Urzędzie

Kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji z terenu powiatu lubartowskiego uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Promocji i Projektów Społecznych.

 Podczas prezentacji i konsultacji przekazane zostały m.in. aktualne informacje o możliwościach finansowania projektów społecznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedstawione zostały również wstępne propozycje modelu kontaktów i realizowania wspólnych działań w kolejnych latach.
Przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych, klubów sportowych, organizacji społecznych, szkół i jednostek kultury z terenu miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego, mogli skorzystać również z bezpłatnych konsultacji z Agnieszką Wojnarską − doradcą Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatorami tego spotkania byli Burmistrz Jerzy Zwoliński i Przewodniczący Rady Miasta Jacek Zalewski. Urząd Miasta udostępnił salę konferencyjną i zapewnił konsultacje z doradcą EFS.

Data opublikowania: 23:06, 5 czerwca 2007

Kategorie: Aktualności