VIII Sesja Rady Maista

Podczas obrad ósmej sesji Rady Miasta radni powołali na stanowisko nowego sekretarza miasta, wybrany został również drugi wiceprzewodniczący rady.

W pierwszej części obrad sprawozdanie z pracy swojej i podległego urzędu złożył burmistrz Jerzy Zwoliński. Mówił m.in. o: wydzierżawieniu w drodze bezprzetargowej na rzecz Telekomunikacji Polskiej części nieruchomości gruntowej na kabiny telefoniczne, przeznaczeniu do dzierżawy w trybie przetargów ustnych ograniczonych części nieruchomości gruntowej na lokalizację letnich ogródków, przyjęciu planów finansowych zadań zleconych na 2007r., ustaleniu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy, nabyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod drogę, powołaniu zespołu do spraw budowy Lubartowskiego Centrum Kultury. Zadaniem zespołu jest: 1) Przygotowanie propozycji lokalizacji siedziby Lubartowskiego Centrum Kultury wraz z programem funkcjonalno− użytkowym centrum; 2)Zapoznanie się z koncepcjami organizacji ośrodków
kultury w miastach o podobnej liczbie mieszkańców jak Lubartów, w tym zorganizowanie wyjazdu studialnego do tego typu ośrodka; 3) Przygotowanie wspólnie z oddziałem SARP w Lublinie konkursu na koncepcję Lubartowskiego Centrum Kultury. W kolejnych punktach obrad na funkcję sekretarza miasta, powołany został Tadeusz Trąbka następnie radni dokonali wyboru w−ce przewodniczącego Rady Miasta, został nim radny Andrzej Zieliński, w ten sposób uzupełniony został skład prezydium Rady Miasta. W kolejnym punkcie obrad radni debatowali nad nowym statutem miasta. Nowy statut dostępny jest m.in. na stronie internetowej urzędu pod adresem www.lubartow.pl. W dalszej części obrad radni przyjęli również uchwały określające Plan Pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Następnie Rada rozpatrywała inicjatywę uchwałodawczą klubu radnych “Wspólnota Lubartowska”, zmierzającą do ograniczenia możliwości kupowania i sprzedaży działek i nieruchomości na terenie miasta, jak w chwili obecnej znajduje się w kompetencjach burmistrza. Rada odrzuciła w głosowaniu projekt tej uchwały.

Data opublikowania: 15:05, 31 maja 2007

Kategorie: Aktualności