Kanalizacja deszczowa i drogi na os. Kopernika

Już niedługo odetchną mieszkańcy os. Kopernika, za kilka milionów powstanie kanalizacja deszczowa, roboty budowlane ruszą już w maju. Dzięki projektowi na realizację, którego Lubartów otrzymał unijne fundusze powstanie kanalizacja deszczowa na osiedlu Kopernika przebudowane zostaną też niektóre ulice.

Powstanie 1,26 km drogi, – 0,12 km drogi zostanie zmodernizowane, wybudowane będzie 1,39 sieci kanalizacji deszczowej, powstaną 92 obiekty infrastruktury ważne z uwagi na ochronę środowiska. Dzięki planowanemu odwodnieniu skrzyżowań oraz budowie i przebudowie dróg skróceniu ulegnie dojazd do drogi krajowej Nr 19 oraz poprawi się bezpieczeństwo ruchu na drodze. Ponadto,  budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oczyszczającym wody opadowe wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Projekt ten realizowany miał być jeszcze w roku ubiegłym, ale ze względu na opóźnienia w przekazaniu funduszy na ten cel oraz protest jednej z firm realizacja budowy opóźniła się o pół roku. Dzisiaj (20.04.2007)w Urzędzie Miasta burmistrz Jerzy Zwoliński podpisał umowę z firmą, która wykonywać będzie odwodnienie i budowę dróg na os. Kopernika. Jak zapewniano w trakcie spotkania prace ruszą jeszcze maju. Wartość inwestycji to 3 miliony 200 tys. złotych, z czego prawie 70 % pochodzi z funduszy europejskich. 

Data opublikowania: 13:04, 23 kwietnia 2007

Kategorie: Aktualności