Filia miejskiej biblioteki w nowym miejscu

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej zmieniła swoją siedzibę. Od 21 marca czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w nowej siedzibie filii nr 2. Księgozbiór przeniesiony został do wyremontowanych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

Konieczność zmiany siedziby filii nr 2 pojawiła się po tym,  jak Spółdzielnia Mieszkaniowa zażądała kilkuset procentowej podwyżki czynszu za wynajmowane pomieszczenia, kosztem 180 tysięcy złotych zaadaptowane zostały wolne pomieszczenia, znajdujące się w zasobach szkoły. Obciążenie to przekroczyło możliwości finansowe i budżet biblioteki. W związku z tym burmistrz Zwoliński podjął decyzję o przeniesieniu filii do innego lokalu. Aby nie odbierać czytelnikom z południowej części Lubartowa możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych, filię zlokalizowano w siedzibie pobliskiej szkoły. W pierwszym dniu wiosny bibliotekarze wznowili swą działalność, tym razem w zmodernizowanych i odpowiednio dostosowanych do potrzeb biblioteki, pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 3. Adaptację obiektu, ukończoną w rekordowo krótkim czasie, sfinansował w całości Urząd Miasta Lubartów. Lokal przystosowany został również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kosztem 50 tys. zł. zainstalowana została specjalistyczna winda.

Data opublikowania: 09:03, 22 marca 2007

Kategorie: Aktualności