Ksiądz prałat Andrzej Tokarzewski – nie żyje !

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ksiądz Andrzej Tokarzewski.

Ksiądz Prałat Andrzej Tokarzewski związany był z Lubartowem od 1981 roku, gdy objął obowiązki proboszcza parafii św. Anny w Lubartowie. Od tego czasu podjął i zrealizował wiele inicjatyw, na rzecz Sanktuarium, Parafii i Miasta I tak m.in:
1. Podjął inicjatywę i przeprowadził gruntowną restaurację wnętrza kościoła św. Anny w Lubartowie (renowacja ołtarzy, polichromie, złocenia, remont organów, nowe ławki i żyrandol),
2. Zainicjował i przeprowadził zewnętrzne prace renowacyjne świątyni oraz modernizację jej otoczenia (nowa elewacja, utwardzenie placu, odnowienie parkanu, iluminacja),
3. Utworzył muzeum parafialne, w którym wystawiane są bezcenne pamiątki i dzieła sztuki sakralnej.
4. Zainicjował budowę hospicjum św. Anny

Powyższe działania Księdza Prałata spowodowały, że Lubartów stał się celem odwiedzin turystów z kraju i z zagranicy. Rozwijanie przez księdza Andrzeja Tokarzewskiego kultu św. Anny, jako patronki rodzin, uwieńczone koronacją j ej obrazu w 2003 roku, podniesienie rangi lubartowskiej Fary do rangi Sanktuarium, dążenie do nadania świątyni tytułu bazyliki, popularyzowanie miasta poprzez artykuły, foldery i albumy, są kolejnymi działaniami zasługującymi na wyróżnienie i uznanie.
Znany był z zaangażowania w bieżące życie miasta przejawiające się m.in we współorganizowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym i narodowym oraz uczestnictwie w działaniach Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. W przeszłości inicjował, wspólnie z ówczesnymi władzami miasta budowę amfiteatru w parku miejskim oraz budowę Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II na osiedlu Kopernika w Lubartowie.

Data opublikowania: 12:10, 17 października 2006

Kategorie: Aktualności