Świetlica Środowiskowa przy MOPS

Świetlica Środowiskowa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zadbała, aby szczególnie w wakacje program zajęć dla wychowanków był urozmaicony

Placówka finansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Oprócz codziennych zajęć muzycznych, plastycznych, artystycznych, komputerowych przygotowałyśmy dla naszych milusińskich szereg atrakcji – mówią wychowawcy – Anna Przysiężniak i Kalina Krówczyńska. Jazda konna, spływ tratwą po stawie, przejażdżka wozem cygańskim czy dojenie kozy w pobliskim gospodarstwie agroturystycznym to tylko część programu. Kolejna wycieczka odbyła się do jedynego w Polsce parku jurajskiego w Bełtowie. Podczas zajęć wakacyjnych współpracowaliśmy z Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 1. Wspólnie przeprowadzona akcja pod hasłem „Jedyne takie miejsce na ziemi” obejmowała szereg zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zabaw. Głównym celem akcji była promocja czytelnictwa i upowszechnianie wiedzy o ziemi lubartowskiej. Celami towarzyszącymi tej akcji było wsparcie młodzieży utalentowanej muzycznie, plastycznie i literacko, jak również integracja grupy poprzez odpowiedni dobór gier i zabaw – mówi Anna Przysiężniak. Na koniec wakacji został zorganizowany grill połączony z  grami, zabawami oraz wystawą prac dzieci, przygotowanych podczas wakacji. Wychowawcy świetlicy zachęcają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum do uczestnictwa w zajęciach świetlicy w ciągu nowego roku szkolnego.

Data opublikowania: 00:09, 19 września 2006

Kategorie: Aktualności